โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการปรับความรู้พื้นฐานและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการปรับความรู้พื้นฐานและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.5 KB
รายงานโครงการปรับความรู้พื้นฐานและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 875.11 KB
เอกสารโครงการฯ ใบกิจกรรม 7R ลดขยะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.75 KB
เอกสารโครงการฯ แบบฝึกภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 954.96 KB
เอกสารโครงการฯ 4 อุปนิสัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.68 KB
เอกสารโครงการฯ ห้าห้องชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.35 KB
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม
รูปภาพกิจกรรม3
รูปภาพกิจกรรม4
รูปภาพกิจกรรม5
รูปภาพกิจกรรม6
รูปภาพกิจกรรม7