โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.51 KB
รายงานโครงการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 637.77 KB
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม1
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม2
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม3
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม4
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม5
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม6
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม7
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม8
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม10
ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม11