โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.42 KB