โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการนิเทศติดตามนักเรียนติด0และแก้ไขปัญหานักเรียนจบไม่พร้อ
โครงการนิเทศติดตามนักเรียนติด0และแก้ไขปัญหานักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.82 KB