โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ6
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.61 KB