โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยแหล่งเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.89 KB