โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการโรงเรียนปลอดขยะและสิ่งแวดล้อมที่ดี
โครงการโรงเรียนปลอดขยะและสิ่งแวดล้อมที่ดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.26 KB