โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.11 KB