โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
คำสั่งครูที่ปรึกษากิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้
คำสั่งครูแต่งตั้งที่ปรึกษากิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.49 KB
แนบท้ายคำสั่งกิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.67 KB