โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
คำสั่งแต่งตั้งกิจกรรมชุมนุม
คำสั่งแต่งตั้งกิจกรรมชุมนุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.07 KB