โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มสาระภาษาไทย
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 98
เอกสารกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 108
เอกสารกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 105
เอกสารกลุ่มสาระสังคมศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 95
เอกสารกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 93
เอกสารกลุ่มสาระศิลปะ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 96
เอกสารกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 94
เอกสารกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 92