โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 (อ่าน 331) 14 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 (อ่าน 313) 12 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565 (อ่าน 338) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 (อ่าน 313) 08 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565 (อ่าน 305) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 (อ่าน 194) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 (อ่าน 198) 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 (อ่าน 199) 01 ก.ย. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (อ่าน 226) 30 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 (อ่าน 201) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565 (อ่าน 198) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565 (อ่าน 196) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน 178) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 177) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 170) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 182) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 176) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 182) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 167) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565 (อ่าน 182) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (อ่าน 169) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 (อ่าน 186) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 (อ่าน 175) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 (อ่าน 164) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565 (อ่าน 176) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (อ่าน 161) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 177) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 167) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 172) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 170) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 184) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 180) 26 ส.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 177) 26 ส.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ ออนไลน์ คลิก (อ่าน 135) 11 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ ออนไลน์ คลิก (อ่าน 210) 11 มี.ค. 65
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 (อ่าน 511) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 (อ่าน 493) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2564 (อ่าน 470) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (อ่าน 407) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 403) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 258) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 259) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 260) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 251) 06 ต.ค. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 (อ่าน 266) 06 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านประกันภัยสำหรับนักเรียนในโรงเรียน (อ่าน 40) 22 ก.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (อ่าน 331) 30 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (อ่าน 366) 28 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 327) 12 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 315) 11 มิ.ย. 64