โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ตารางเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1559) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1511) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1543) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1638) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1488) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1531) 01 ก.ค. 63