โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

                        “โดมหลวงปู่พิบูลย์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์