โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
การวางแผนกำลังคน ไฟล์ที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.13 KB
การวางแผนกำลังคน ไฟล์ที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.74 KB
การวางแผนกำลังคน ไฟล์ที่3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.71 KB
การวางแผนกำลังคน ไฟล์ที่4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.16 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.18 KB