โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
เจตจำนงของผู้บริหาร
เจตจำนงของผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.8 KB
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.48 KB