โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.09 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.29 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.28 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.56 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.62 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.51 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.73 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.37 KB
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.92 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 730.04 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.36 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 425.59 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.72 KB
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ กลยุทธ์ที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.02 KB
ภาคผนวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.86 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยใช้ แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.87 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.96 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.47 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.84 KB
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.14 KB
ส่วนที่ 3.1 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.2 KB
ส่วนที่ 3.2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.37 KB
ส่วนที่ 3.3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.72 KB
ส่วนที่ 3.4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.44 KB
ส่วนที่ 3.5 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.18 KB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน