โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนงลัษณ์ จันสุภีร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 042-258141

นางสาลินี ผิวศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 042-258141

นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางวิเชียร อุุทุมภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 042-258141

นายคัมภีร์ จันทร์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2