โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2563
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 756.03 KB
โครงสร้างแผนภูมิสายงานโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.89 KB
ระเบียบงานวัดผลประเมินผล
ระเบียบงานวัดผลประเมินผล  ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.3 KB
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.81 KB
ตารางเปิดเรียน-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางเปิดเรียน-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.73 KB