โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
พรรณนางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.04 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.66 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.2 KB
ส่วนที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.12 KB
แผนภูมิสายงานบริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.68 KB
พรรณนางานกลุ่ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.82 KB
คำสั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.78 KB
คณะทำงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.4 KB
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นโยบายและแผน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.4 KB
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของงานแผนปฏิบัติการประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.77 KB
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.94 KB
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานระบบสารบรรณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.28 KB
วิธีการขั้นตอนการขอวุฒิการศึกษาใหม่
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2563
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 756.03 KB
โครงสร้างแผนภูมิสายงานโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.89 KB
ระเบียบงานวัดผลประเมินผล
ระเบียบงานวัดผลประเมินผล  ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.3 KB
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.81 KB
ตารางเปิดเรียน-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563
ตารางเปิดเรียน-ปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.73 KB