โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภารณี โพธิ์คำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายอดิศักดิ์ มณีวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายปกรณ์ หลาบนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3