โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอดิศักดิ์ บุตตะกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

จิณณ์ จันทน์หอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0870777853
อีเมล์ : jinn.aof@gmail.com