โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1และ ม.4 ที่สมัครเข้าเรียนแบบออนไลน์ ณ วันที่17 พ.ค.2563 (อ่าน 376) 10 เม.ย. 63
ประกาศ การสอบจัดห้อง ม.1 และมอบตัว ม.1 และ ม.4 และปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แก้ไข (อ่าน 332) 30 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 (อ่าน 47) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 (อ่าน 38) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 44) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 85) 10 มี.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562 (อ่าน 70) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 (อ่าน 69) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (อ่าน 74) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (อ่าน 46) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 46) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 50) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 36) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 34) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 42) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 37) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (อ่าน 53) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 (อ่าน 59) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 37) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 37) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 66) 04 พ.ย. 62
สรุปผลการประเมินหลักสูตร-ปี-2561 (อ่าน 75) 18 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๖ (อ่าน 77) 18 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๕ (อ่าน 100) 03 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๔ (อ่าน 110) 16 ส.ค. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 115) 04 ก.ค. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 140) 27 มิ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 135) 27 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (อ่าน 138) 20 มิ.ย. 62
แผนภูมิสายงานบริหารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 152) 29 พ.ค. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 207) 29 พ.ค. 62
พรรณางานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปี2652 (อ่าน 397) 29 พ.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 267) 15 มี.ค. 62
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพบปะสังสรรค์ "คืนสู่เหย้าชาวเหลือง-แดง ครั้งที่ ๔ (อ่าน 689) 06 ก.พ. 61
ตารางเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1141) 20 ก.ค. 59
นักเรียนสามารถเข้าดูเกรดออนไลน์ได้แล้ว (อ่าน 786) 13 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ:นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี:เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ง21202ฯ:เล่มที่1(ปก-บรรณานุกร (อ่าน 1045) 13 ก.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี:เอกสารประกอบการเรียน ง21202ฯ :เล่มที่1ภาคผนวก-ปกหลัง (อ่าน 1163) 13 ก.ค. 58