โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 (อ่าน 25) 14 ก.ย. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 (อ่าน 20) 10 ก.ย. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (อ่าน 25) 10 ก.ย. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 (อ่าน 63) 26 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (อ่าน 78) 19 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (อ่าน 54) 17 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (อ่าน 61) 15 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (อ่าน 78) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 57) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 51) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 43) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 52) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 26) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (อ่าน 47) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (อ่าน 43) 11 ส.ค. 63
การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา (อ่าน 806) 09 มิ.ย. 63
ผลการทดสอบวัดความรู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา (อ่าน 674) 09 มิ.ย. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ในการเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19 (อ่าน 203) 28 พ.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 (อ่าน 180) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 (อ่าน 173) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 108) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 166) 10 มี.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562 (อ่าน 134) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 (อ่าน 135) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (อ่าน 126) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (อ่าน 106) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 108) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 105) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 94) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 78) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 95) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 94) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (อ่าน 104) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 (อ่าน 114) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 88) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 88) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 119) 04 พ.ย. 62
สรุปผลการประเมินหลักสูตร-ปี-2561 (อ่าน 127) 18 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๖ (อ่าน 130) 18 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๕ (อ่าน 153) 03 ต.ค. 62