โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O1โครงสร้างแผนภูมิการบริหารงาน (pdf)
แผนภูมิโครงสร้างสายงานบริหาร โรงเรียน
แผนภูมิโครงสร้างสายงานบริหาร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.89 KB