โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
SAR โรงเรียน
SAR ปีการศึกษา2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.41 MB
SAR ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.23 MB