โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
SAR โรงเรียน
SAR โรงเรียน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.98 KB
SAR ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.23 MB
SAR ปีการศึกษา2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ภาคผนวก sar ปี 2563