โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
อัตลักษณ์คุณธรรม สพฐ.โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
อัตลักษณ์คุณธรรม สพฐ.โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา