โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O19รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
บันทึกข้อความรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.13 KB
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.41 KB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.46 KB
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.64 KB