โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี2564 มี สองภาษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.58 KB
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร