โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.79 KB
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.32 KB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.16 KB