โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บันทึกข้อความแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.16 KB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.98 KB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.23 KB
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.87 KB
คำนำ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.96 KB
สารบัญ แผนดำเนินงานประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.47 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.84 KB
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.14 KB
ส่วนที่ 3.1 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.2 KB
ส่วนที่ 3.2 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.37 KB
ส่วนที่ 3.3 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.72 KB
ส่วนที่ 3.4 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.44 KB
ส่วนที่ 3.5 รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.18 KB