โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.63 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.16 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.84 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.07 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.05 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.69 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.72 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.81 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.94 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.9 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.41 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.45 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.14 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.6 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.4 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.31 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.71 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.55 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.21 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.99 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.97 KB