โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา