โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบังอร ตันสุหัช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมัทวัน ละคร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3