โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัทวัน ละคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายรัชภูมิ ป้องล่องคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1