โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O22ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.18 KB
รายละเอียด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.09 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.06 KB
รายละเอียดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.29 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.32 KB
รายละเอียด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.28 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.24 KB
รายละเอียด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.56 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.91 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน ธันวาคม 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.26 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มกราคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.68 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กุมภาพันธ์ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.96 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มีนาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.15 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน เมษายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.82 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน พฤษภาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.22 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มิถุนายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.78 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กรกฎาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.82 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน สิงหาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.05 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กันยายน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.2 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่านegp ไตรมาสที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.1 KB
รายละเอียด การประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน egp ไตรมาสที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.34 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน e-GP ไตรมาสที่2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.09 KB
รายละเอียด การประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน e-GP ไตรมาสที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.95 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน e-GP ไตรมาสที่3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.25 KB
รายละเอียด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน e-GP ไตรมาสที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.21 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน e-GP ไตรมาสที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.18 KB
รายละเอียด การประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่าน e-GP ไตรมาสที่4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.22 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน พฤศจิกายน 62
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน พฤศจิกายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.71 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน ธันวาคม 62
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน ธันวาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.14 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มกราคม 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน มกราคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.85 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กุมภาพันธ์ 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน กุมภาพันธ์ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.47 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มีนาคม 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.29 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน เมษายน 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.64 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน พฤษภาคม 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.58 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน มิถุนายน 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน มิถุนายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.85 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน กรกฎาคม 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน กรกฎาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.27 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือน สิงหาคม 63
ประกาศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
เรื่อง  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (สำหรับงานซื้อหรือจ้างไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)
เดือน สิงหาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.89 KB