โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 KB
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ครูผู้ช่วย  กรณีพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ผอ.โรงเรียน
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ผอ.โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว16ลว 13 ต.ค. 2548
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว16ลว 13 ต.ค. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 615.72 KB
หลักเกณฑ์การพัฒนาุบคลากร หนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว8ลว29เม.ย.2563
หลักเกณฑ์การพัฒนาุบคลากร หนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว8ลว29เม.ย.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB
หลักเกณฑ์การพัฒนาุบคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.-ว19 หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การพัฒนาุบคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.-ว19 หลักเกณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.-ว22ลว 30 ก.ค. 2555
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.-ว22ลว 30 ก.ค. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.45 KB
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206ว1-63ลว13ม.ค.63
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206ว1-63ลว13ม.ค.63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.33 KB
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.86 KB
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลว มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลว มี.ค. 2562
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5-ว21 ลว 17 ธ.ค. 2552
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5-ว21 ลว 17 ธ.ค. 2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.8 KB
กฏ ก.ค.ศ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
หนังสือสพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.2 KB
แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB
ประกาศผลการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.49 KB