โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O11รายงานการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6เดือน
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.05 KB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน