โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O11รายงานการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6เดือน
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.63 KB
รายงานการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6เดือน ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.98 KB
บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.05 KB