โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในห
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1014.82 KB
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
ภาพกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.21 KB