โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนกร จันทคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวรพจน์ แก้วแสงใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอภิทวัฏฐน์ ศรีอวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางบังอร โคตรสาขา วิลเลียมส์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปัทมาพร ภูกาบิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2