โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวรพจน์ แก้วแสงใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 042-258141

นายอภิทวัฏฐน์ ศรีอวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 042-258141

นางบังอร โคตรสาขา วิลเลียมส์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 042258141

นางสาวปัทมาพร ภูกาบิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4