โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอนุชิต กลางพรหม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 042-258141

นางสาวศิริมาศ คัมภิรานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4