โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.04 KB
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในปีงบประมาณ  2563
ไม่มีเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.55 KB