โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน2
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน3
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน4
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน5
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน6
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน7
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน8
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน9