โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB