โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (อ่าน 1) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 1) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 1) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 1) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 1) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 1) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (อ่าน 9) 11 ส.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (อ่าน 1) 11 ส.ค. 63
การจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา (อ่าน 739) 09 มิ.ย. 63
ผลการทดสอบวัดความรู้เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา (อ่าน 624) 09 มิ.ย. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ในการเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19 (อ่าน 150) 28 พ.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2562 (อ่าน 129) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 (อ่าน 120) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 73) 10 มี.ค. 63
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 117) 10 มี.ค. 63
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2562 (อ่าน 92) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2562 (อ่าน 98) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562 (อ่าน 93) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (อ่าน 76) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 68) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 76) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 56) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 52) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 61) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 58) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (อ่าน 78) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 (อ่าน 85) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 59) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 56) 04 พ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 90) 04 พ.ย. 62
สรุปผลการประเมินหลักสูตร-ปี-2561 (อ่าน 102) 18 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๖ (อ่าน 104) 18 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๕ (อ่าน 121) 03 ต.ค. 62
รายงานการประชุมบุคลากร โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาครั้งที่ ๔ (อ่าน 133) 16 ส.ค. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 131) 04 ก.ค. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 162) 27 มิ.ย. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (อ่าน 160) 27 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (อ่าน 158) 20 มิ.ย. 62
แผนภูมิสายงานบริหารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 175) 29 พ.ค. 62
จดหมายข่าว รอบรั้ว เหลือง-แดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 232) 29 พ.ค. 62