โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ตารางเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1339) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1287) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1304) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1402) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1255) 01 ก.ค. 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1325) 01 ก.ค. 63