โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ตารางเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 650) 20 ก.ค. 59
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 643) 20 ก.ค. 59
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 690) 20 ก.ค. 59
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 720) 20 ก.ค. 59
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 694) 20 ก.ค. 59
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 700) 20 ก.ค. 59