โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นางสาวสาวิตรี บุญทม
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2558,11:48   อ่าน 842 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นายไชยวัฒน์ บัวป่า
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2558,11:48   อ่าน 1051 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม ระดับจังหวัด
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุภาพร แสนหล้า
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2558,11:46   อ่าน 696 ครั้ง