โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
164 หมู่ที่ 8   ตำบลบ้านแดง  อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ 042-258141
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : . ได้รับรางวัล IQA Awards ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,15:22  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 6 การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:37  อ่าน 438 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 5 การคำนวณโดยใช้สูตร
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:36  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 4 การจัดการกับข้อมูลในแผ่นงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:34  อ่าน 440 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 3 การจัดการแผ่นงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:32  อ่าน 415 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ง21202 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เล่มที่ 2 การสร้างสมุดงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:31  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแทรกรูปภาพ และข้อความ บน google site
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:27  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างไซต์งาน บน google sites
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:26  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชื่ออาจารย์ : นายชาญชัย เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,17:15  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
ชื่ออาจารย์ : นายชาญชัย เที่ยงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,17:13  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..